Wszelkie elementy reklamy zewnętrznej; kasetony, szyldy, tablice, banery.